کاربرد سازه چادری در سازه های نوین

call2 - کاربرد سازه چادری

سازه های پارچه ای نوعی از سازه به شمار می آیند که در آن ها با استفاده از پوسته های پارچه ای و صنعتی کاملاً سبک، سقف هایی با دهانه های بزرگ و به صرفه ایجاد می شود. وزن سبک پارچه باعث می شود تا به پروفیل های فلزی سبک تری نیاز پیدا کند و هم چنین به علت پیش ساخته بودن کل سیستم، کل زمان اجرای پروژه به طور قابل توجهی کاهش می یابد. استفاده از این نوع سازه محدودیت زیادی ندارد و می تواند با توجه به شرایط محیطی مختلف، نوع پوسته مصرفی را تطبیق داد. با توجه به مزیت های فراوان این پوشش ها، امروزه استفاده از چادرها در نقاط مختلف دنیا بسیار متداول گشته است. در سرزمین ما ایران، استفاده از چادر از گذشته های دور متداول بوده است. شناخت و بررسی این سازه ها می تواند راهگشای بهره برداری هر چه بهتر از آن ها در معماری امروز باشد.

کاربرد سازه چادری

کاربرد سازه چادری در موارد زیر است:

  • انواع سقف ها

۱- سقف استادیوم های ورزشی
۲- سقف ایستگاه های قطار شهری و برون شهری
۳- سقف ایستگاه های اتوبوس شهری و برون شهری
۴- سقف تئاتر های روباز
۵- سقف جایگاه مراسمات و تشریفات

  • انواع سالن ها

۱- سالن همایش
۲- سالن آموزش های ورزشی
۳- سالن سیرک و…

  • انواع سایه بان ها
  • انواع انبار های موقت
  • انواع نظامی

۱- چادر های نظامی سربازان
۲- محل تعمیر یا نگهداری هواپیما و …
۳- بیمارستان های صحرائی
۴- پوشش بر روی رادار
۵- ایستگاه های بازرسی موقت و …

  • گلخانه
  • پارکینگ
  • به عنوان لایه بیرونی به دور آسمان خراش ها
  • انبار گاز
  • روکش منابع سوخت
call2 - کاربرد سازه چادری