نصب سازه چادری و مراحل و فرایندهای آن موضوع بسیار مهمی می باشد. عدم دقت و تخصص کافی در این زمینه نتیجه نهایی مورد نظر را برای کارفرما فراهم نمی سازد. بنابراین با در نظر گرفتن نکات گفته شده در زیر کیفیت کار خود را افزایش دهید.

call2 - نصب سازه چادری

مراحل نصب سازه چادری

در هر بخش توضیح مختصری از هر مرحله بیان شده است.

۱- فونداسیون

اجرای این کار باید توسط پیمانکار متخصص انجام شود. در این مرحله باید از میزان بارهای وارد شده آگاهی لازم را داشته باشیم تا بدانیم سازه را چگونه بسازیم. نحوه قرار گرفتن پیچ ها (میل گردها) ، ظرفیت نگهداری آنها در برابر بارها و نهایتا نصب بی دردسر و راحت این سازه ها مهم است. می توان با به دست اوردن بارها و لنگرها فونداسیون را طراحی کرد که نیاز به پیچ های (میل گرد) اضافه نباشد.

۲- ورق های پایه
در این مرحله نیاز به صفحات فولادی است. برای اجرای کار با صفحات ابتدا باید بدانیم که سازه در چه ارتفاعی قرار می گیرد چون ممکن است صفحات شما در ارتفاعات مختلفی اجرا شود.

۳- اتصالات دوسویه

بهترین راه برای اتصالات در سازه چادری ( پارچه ای ) اتصال با پیچ به ستون است. صفحات و نوع سازه میزان و اندازه پیچ را تعیین میکند . اگر شما از صفحات کوچکتری استفاده می کنید، به نسبت آن باید پیچ ها بزرگتر باشند.

۴-جوشکاری اتصالات

پس از طراحی سازه، جوشکاری اتصالات باید با دقت و به درستی انجام شود. زیرا سازه ممکن است تحت کشش، فشار و یا هر دو مورد قرار گیرد. این جوشکاری ها با توجه به میزان بار محاسبه شده انجام می شود.

۵- بالای سازه
بیشتر سازه های پارچه ای، قشایی یا چادری در بالا به سازه متصل می شوند که به آن نقطه سرنشین گفته می شود. سرنشین مانند اجزای دیگر باید با توجه به وزن پارچه و بارهای وارده به آن طراحی و محاسبه شود. وجود سرنشین در بالای سازه و مرکز شکل گنبدی به سازه قشایی ما می دهد که ایده ال ترین شکل است. می توان سرنشین را جز مرکز کار در نقاط دیگر بالایی سازه نیز قرار داد.

۶- چرخ دنده
با قرار دادن چرخ دنده و اتصال آن به طناب و پارچه می توان پارچه را به عقب و جلو حرکت داد تا نهایتا به شکل دلخواه و مورد نظر دست پیدا کرد.

call2 - نصب سازه چادری