قیمت سازه چادری به فاکتور های مختلفی بستگی دارد و این مساله در بین شرکت های مختلف سازنده سازه چادری کاملا متفاوت است. در برخی از شرکت ها سازه چادری نحوه اعلام قیمت بر مبنای مساحت سطح سایه میباشد. در برخی دیگر بر مبنای متراژ پارچه نصب شده در پروژه سازه چادری شما و در برخی دیگر بر اساس پارچه مصرف شده در پروژه سازه چادری شما صورت می پذیرد.

call2 - قیمت سازه چادری

قیمت سازه چادری به چه صورت محاسبه میشود

به طور کلی در بحث هزینه های ساخت می توان سازه پارچه ای کششی را به دو دسته تقسیم بندی نمود:

۱- سازه های کششی از پیش طراحی شده (استاندارد)

۲- سازه های کششی سفارشی

عوامل اثر گذار در تعیین هزینه و قیمت تمام شده ساخت هر دو دسته مشابهت هایی با هم دارند ولی میزان تاثیر این فاکتورها در قیمت تمام شده متفاوت می باشد.

به طور کلی برای تعیین قیمت سازه های پارچه ای باید موارد زیر را در نظر گرفت

  • فرم پارچه کششی
  • جنس پارچه کششی

هر چه ابعاد پروژه بزرگتر شود و یا به سمت فرم های خاص برویم ، نیاز است تا از پارچه کششی با مقاومت کششی بالاتر و گرم بیشتر استفاده گردد ، هر چه پارچه کششی کیفیت بالاتری داشته باشد و گرم بیشتری باشد ، قیمت آن بالاتر خواهد بود.

  • ابعاد سازه

انتظاری که بیشتر مشتریان دارند این است که با بزرگتر شدن ابعاد سازه کششی مد نظرشان قیمت واحد پروژه کاهش یابد ، این انتظار و خواسته تا حدودی منطقی می باشد. تا مقدار مشخصی با بزرگتر شدن ابعاد سازه و ثابت ماندن جنس پارچه قیمت واحد کاهش می یابد ولی با بزرگتر شدن سازه لازم می شود تا جهت تامین مقاومت در برابر نیروهای وارده جنس پارچه تغییر کند ، استفاده از پارچه متفاوت موجب بوجود آمدن نقطه جهش در قیمت می شود و از آن نقطه با بزرگتر شدن سازه دوباره شاهد کاهش در قیمت مبنای واحد خواهیم بود.

  • ارتفاع سازه
    افزایش ارتفاع موجب افزایش در میزان پارچه مصرفی ، افزایش نیروهای وارده بر سازه بخصوص نیروی باد و نیاز به سازه قوی تر و بالطبع پارچه مقاوم تر خواهد بود.
  • بارهای وارده
  • دوخت پارچه
call2 - قیمت سازه چادری